Przedszkole Promujące Zdrowie

I. DEFINICJA PRZEDSZKOLA PROMUJĄCEGO ZDROWIE

PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE INICJUJE I PODEJMUJE DZIAŁANIA ORAZ STWARZA WARUNKI, KTÓRE SPRZYJAJĄ:

– NABYWANIU PRZEZ DZIECI UMIEJĘTNOŚCI I ZACHOWAŃ PROZDROWOTNYCH W ASPEKCIE FIZYCZNYM, PSYCHICZNYM I SPOŁECZNYM.

– PROPAGOWANIU POSTAW I POZYTYWNYCH ZACHOWAŃ W TWORZENIU ŚRODOWISKA WSPIERAJĄCEGO EDUKACJĘ ZDROWOTNĄ.

II. ZESPÓŁ DO SPRAW PROMOCJI ZDROWIA

PRZEDSZKOLA NR.14 IM. J. KORCZAKA W RYBNIKU:

KOORDYNATOR: mgr JOLANTA SAMBOK

Z-CA KOORDYNATORA: mgr JOLANTA MACHULIK

ZESPÓŁ ds PROMOCJI ZDROWIA:

  • mgr AGATA OPAWSKA
  • mgr KATARZYNA PAPRZYCKA
  • EWA WOJACZEK
  • DARIUSZ BINKOWSKI
  • PATRYCJA GREINER
  • P. IWONA GAWROŃSKA

III. 3- LETNI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA “NA ZDROWIE MOJE I TWOJE”

Na zdrowie moje i twoje – program promocji zdrowia 

IV. Harmonogram PPZ na rok szkolny 2017/2018

Harmonogram PPZ na rok szkl. 2017-2018

V. Raport z realizacji harmonogramu PPZ za rok szkolny 2017/2018

Raport z realizacji harmonogramu PPZ 2017-2018

VI. Harmonogram PPZ na rok szkolny 2018/2019

Harmonogram PPZ na rok szkl. 2018-2019

VII. Raport z realizacji harmonogramu PPZ za rok szkolny 2018/2019

Raport z realizacji hamonogramu PPZ 2018-2019

 

 

Przedszkole nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku
ul. Śląska 1a
44-206 Rybnik
tel: +48 32 739-32-40
fax: +48 32 739-32-40
Copyright © 2018.  Hard-Comp.pl All rights reserved.