Przedszkole Promujące Zdrowie

I. DEFINICJA PRZEDSZKOLA PROMUJĄCEGO ZDROWIE

PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE INICJUJE I PODEJMUJE DZIAŁANIA ORAZ STWARZA WARUNKI, KTÓRE SPRZYJAJĄ:

– NABYWANIU PRZEZ DZIECI UMIEJĘTNOŚCI I ZACHOWAŃ PROZDROWOTNYCH W ASPEKCIE FIZYCZNYM, PSYCHICZNYM I SPOŁECZNYM.

– PROPAGOWANIU POSTAW I POZYTYWNYCH ZACHOWAŃ W TWORZENIU ŚRODOWISKA WSPIERAJĄCEGO EDUKACJĘ ZDROWOTNĄ.

II. 3- LETNI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA „NA ZDROWIE MOJE I TWOJE”

Na zdrowie moje i twoje – program promocji zdrowia 

III. Harmonogram PPZ na rok szkolny 2017/2018

Harmonogram PPZ na rok szkl. 2017-2018

IV. Raport z realizacji harmonogramu PPZ za rok szkolny 2017/2018

Raport z realizacji harmonogramu PPZ 2017-2018

V. Harmonogram PPZ na rok szkolny 2018/2019

Harmonogram PPZ na rok szkl. 2018-2019

 

 

Przedszkole nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku
ul. Śląska 1a
44-206 Rybnik
tel: +48 32 739-32-40
fax: +48 32 739-32-40
Copyright © 2018.  Hard-Comp.pl All rights reserved.