Zerówka II – tematyka zajęć

Czego uczymy się we wrześniu w grupie sześciolatków?

Tydzień 1: Moje przedszkole

Tydzień 2: Ja i ty to my

Tydzień 3: To jestem ja

Tydzień 4: Lecą liście kolorowe

 

Umiejętności dziecka:

 • Wypowiada się przed grupą pełnymi zdaniami na różne tematy, mówi o sobie
 • Używa zwrotów grzecznościowych w rozmowie z rówieśnikami i dorosłymi
 • Ćwiczy liczenie, wykorzystując liczebniki główne w dostępnym zakresie, przelicza elementy
 • Segreguje przedmioty, obrazki według podanej cechy – tworzy zbiory
 • Przypomina sobie znaczenie pojęcia: para (w znaczeniu: dwa)
 • Określa cechy pór roku, zna oznaki zbliżającej się jesieni, rozpoznaje pospolite gatunki drzew
 • Współpracuje z rówieśnikami podczas wykonywania różnych czynności
 • Samodzielnie porządkuje miejsce zabawy i miejsce pracy
 • Uważnie słucha dzieci i dorosłych podczas zabawy i wykonywania różnych prac, uważnie słucha podczas czytanych tekstów
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych (w tym zajęć gimnastycznych), plastycznych, twórczych, naśladowczych
 • Wykonuje prace plastyczne
 • Uczy się piosenki, porusza się przy muzyce, muzykuje z użyciem instrumentów
 • Okazuje szacunek do czyjejś własności
 • Zna literę o, O, a, A drukowaną i pisaną
 • Próbuje odczytywać krótkie wyrazy
 • Rozumie znaczenie wyrazów: przyjaźń, przyjaciel, dobroć, koleżeństwo
 • Posługuje się pojęciami określającymi położenie przedmiotów w przestrzeni: na, pod, obok, na górze, za, przed, z lewej, z prawej; rozróżnia prawą i lewą stronę swojego ciała; stosuje pojęcia: dłuższy, krótszy  
 • Wyrabia w sobie cierpliwość podczas oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi lub działania, wyrabia w sobie właściwy stosunek do wygranej i przegranej w zabawie
 • Rozwija sprawność grafomotoryczną podczas pisania wzorów litero- i cyfropodobnych oraz podczas prób pisania po śladzie liter i cyfr
 • Rysuje różnymi kolorami kredek, wyrabia sprawność manualną, stara się prawidłowo trzymać kredkę i ołówek
 • Poznaje zasady bezpiecznego poruszania się po przedszkolu i ogrodzie przedszkolnym
 • Uczy się rozpoznawania emocji oraz rozładowywania negatywnych emocji poprzez rysowanie i podczas słuchania muzyki
 • Obdarza szacunkiem dorosłych, którzy pracują w przedszkolu
 • Kształtuje poczucie bycia współgospodarzem przedszkola
 • Potrafi samodzielnie się ubierać
Przedszkole nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku
ul. Śląska 1a
44-206 Rybnik
tel: +48 32 739-32-40
fax: +48 32 739-32-40
Copyright © 2018.  Hard-Comp.pl All rights reserved.