Średniaki – Tematyka zajęć

PAŹDZIERNIK

I. JABŁKA, ŚLIWKI I MORELE W SADZIE JEST OWOCÓW WIELE.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Zapoznanie z różnymi cechami owoców oraz z miejscem ich pochodzenia – sadem;

Wyrabianie prawidłowych nawyków żywieniowych;

Doskonalenie sprawności fizycznej i manualnej;

Kształtowanie właściwej koordynacji wzrokowo-ruchowej;

Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie dostępnym dzieciom;

Posługiwanie się określeniami dotyczącymi stosunków przestrzennych.

II. WITAMINY, HOP DO BRZUSZKA. I MARCHEWKA I PIETRUSZKA.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Poszerzanie wiedzy z dziedziny przyrody;

Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności wykonania prac plastycznych;

Kształtowanie intuicji matematycznej;

Wyczulenie na regularność w najbliższym otoczeniu, powtarzanie i kontynuowanie rytmów;

Zapoznanie z wyglądem, budową, smakiem i zapachem warzyw oraz sposobami ich wykorzystania.

III. LIŚCIE MALOWANE POD DRZEWAMI ROZSYPANE

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Dostrzeżenie zachodzących w przyrodzie zmian związanych z aktualną porą roku;

Zwrócenie uwagi na specyficzny koloryt jesieni i bogactwo drzew parkowych i leśnych oraz na ich piękno;

Rozwijanie zmysłu obserwacji i zdolności porównywania.

IV. LAS SZUMI JESIENNIE, JUŻ ROBI SIĘ SENNIE.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Wyrabianie umiejętności uważnego obserwowania przyrody; zwrócenie uwagi dzieci na jesienną szatę lasu oraz cechy jesiennych dni (mgliste poranki, chłodne dni, wczesny zmrok, szarówka);

Bliższe poznanie wybranych mieszkańców lasu i ich jesiennych zwyczajów;

Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej;

Rozbudzanie poczucia estetyki;

Wdrażanie do poszanowania przyrody.

WRZESIEŃ

I. PRZYJACIÓŁ POZNAĆ CZAS, PRZEDSZKOLE WITA NAS

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE:

Zapoznanie się dzieci w obrębie grupy, a także z nauczycielem, salą, bohaterem „Książki”;

Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i współpracy z nauczycielem;

Poznanie pomieszczeń przedszkolnych i ich funkcji;

Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym i w budowaniu dobrego samopoczucia;

Wzbudzanie zaufania do nauczyciela i innych dzieci;

Kształtowanie świadomości własnego „ja” oraz orientacji przestrzennej.

II. W MOIM DOMU NIE NUDZI SIĘ NIKOMU

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

Rozwijanie u dzieci zdolności do uważnego słuchania opowiadań i wierszy;

Nauka wymiany jeden do jednego;

Kształtowanie pozytywnego, pełnego ciekawości stosunku do książek i literatury dla dzieci;

Zapoznanie dzieci z barwami podstawowymi i pochodnymi;

Wyrabianie u dzieci poczucia odpowiedzialności za porządek w najbliższym otoczeniu.

III. STOP!UWAGA! NIEBEZPIECZNIE! ZASAD NAUCZ SIĘ KONIECZNIE!

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim;

Zapoznanie z przedstawicielem służb mundurowych – policjantem;

Poszerzenie słownictwa i wiedzy z zakresu zasad ruchu drogowego;

Doskonalenie analizy słuchowej, wyodrębnianie, rozróżnianie i nazywanie dźwięków z otoczenia;

Rozbudzanie intuicji geometrycznej (koło);

Kształtowanie nawyku przestrzegania zasad ruchu drogowego.

IV. KAŻDY CZYŚCIOCH CI TO POWIE, MYCIE TO JEST SAMO ZDROWIE

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych i kulturalnych;

Rozwijanie prawidłowego oddechu, artykulacji i wymowy;

Wspomaganie dzieci w werbalnym przekazywaniu myśli i uczuć;

Tworzenie warunków do polisensorycznego poznawania świata.

Przedszkole nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku
ul. Śląska 1a
44-206 Rybnik
tel: +48 32 739-32-40
fax: +48 32 739-32-40
Copyright © 2018.  Hard-Comp.pl All rights reserved.