Maluchy – tematyka zajęć

WRZESIEŃ 

Tydzień I i II – Pierwszy raz w przedszkolu

Tydzień III – Nadeszła jesień

Tydzień IV – Co robią zwierzęt jesienią?

Fizyczny obszar rozwoju:

– Uczestniczy w zabawach ruchowych: rozwijających reakcję na sygnał słowny, uczestniczy w zabawach ruchowo – naśladowczych

– dokonuje próby samodzielnego ubierania się i rozbierania, korzystania z toalety

–  zgłasza potrzeby fizjologiczne

– spożywa posiłki z użyciem sztućców

Emocjonalny obszar rozwoju:

– Rozpoznaje i naśladuje emocje – złość, smutek, radość, strach.

–  przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci

–  szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie

– rozstaje się z rodzicami,

Społeczny obszar rozwoju:

– Przedstawia się, podając swoje imię

– Wymienia imiona kolegów i koleżanek

– Wie, że należy po sobie sprzątać zabawki

– Rozpoznaje i nazywa swój znaczek rozpoznawczy, odszukuje go w sali, szatni i łazience

Poznawczy obszar rozwoju:

– Wymienia kąciki zainteresowań znajdujące się w sali.

– Stosuje określenia: na, pod, obok.

– Składa w całość obrazek pocięty na kilka części.

– Ilustruje ruchem piosenkę “Tu paluszek, tu paluszek”.

– Porusza się przy muzyce i do muzyki

̶  Rwie papier na paski (sztanca), układa z pasków kompozycję

– Doświadcza pozytywnego kontaktu z językiem obcym

–  Poznaje zwroty na powitanie i pożegnanie

– Poznaje dwoje bohaterów kursu

– Poznaje piosenki na rozpoczęcie oraz zakończenie zajęć: Chugga, Chugga!, Hello! Bye-bye! oraz Calm down

– Poznaje nazwy kolorów w języku angielskim

 

Przedszkole nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku
ul. Śląska 1a
44-206 Rybnik
tel: +48 32 739-32-40
fax: +48 32 739-32-40
Copyright © 2018.  Hard-Comp.pl All rights reserved.