https://www.canva.com/design/DAEJv8OUaIg/p0DAv0IHsdgwrlWlpdqccA/view?utm_content=DAEJv8OUaIg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

Zachęcamy do lektury elektronicznej wersji naszej przedszkolnej gazetki ” W Korczakowie” nr 1 2020

 

 

O ODBIORZE DZIECI Z PRZEDSZKOLA I KOSZTACH ŻYWIENIA

Dzieci odbierane są z przedszkola zgodnie z zadeklarowanymi przez Państwa godzinami w umowach. 

INSTRUKCJA STOSOWANIA KART MAGNETYCZNYCH:

1. Wchodzącz DZIECKIEM do przedszkola należy zbliżyć kartę do czytnika (znajduje się po LEWEJ stronie drzwi wejściowych/wyjściowych).

2. Wychodząc z DZIECKIEM z przedszkola należy zbliżyć kartę do czytnika (znajduje się po PRAWEJ stronie drzwi wejściowych/wyjściowych).

3. Czas przeznaczony na przyprowadzanie dziecka to 10 minut. Czas przeznaczony na odbiór dziecka to 10 minut.

Przykład:

 Umowa podpisana na czas 8.00-13.00.

Dziecko przyprowadzić można o godz. 7.50 (system nie nalicza dodatkowej godziny), ale rejestracja karty o godz. 7.49 skutkuje naliczeniem kolejnej godziny.

Z odebranym dzieckiem można wyjść z przedszkola do godz. 13.10 (system nie nalicza dodatkowej godziny), ale rejestracja karty podczas wychodzenia z dzieckiem o godz. 13.11 skutkuje

naliczeniem kolejnej godziny.

 

KOSZTY POBYTU I ŻYWIENIA DZIECKA W PRZEDSZKOL W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

  1. Przedszkole prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo-dydaktyczną w zakresie wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie od 8:00 do 13:00. Pozostały czas przebywania dzieci w placówce jest odpłatny i wynosi 1 zł (za każdą rozpoczętą godzinę przed 8.00 i po 13.00)

  2. Czas pobytu dziecka w przedszkolu rejestrowany jest za pomocą systemu elektronicznego „ATMS Kids” i automatycznie naliczany.

  3. Zajęcia dodatkowe z religii i pomocy psychologiczno–pedagogicznej są nieodpłatne.

  4. Opłata za żywienie nie jest naliczana, jeśli dziecka nie ma w danym dniu w przedszkolu.

  5. Opłata za pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu rozliczana jest w kolejnym miesiącu np. za wrzesień płaci się w październiku.

  6. Opłatę za przedszkole należy uiścić do 15 każdego miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.

  7. Odbiór rozliczenia miesięcznego tylko w gabinecie Intendenta od 5 dnia miesiąca (dla rodziców, którzy zadeklarowali taki odbiór płatności) lub po zalogowaniu się na stronie ePrzedszkole.com.pl ( login: pesel dziecka+ nr. karty ATMS KIDS)

  8. Opłatę za przedszkole (pobyt i żywienie) należy przelać na poniższy numer konta bankowego: 26 1020 2472 0000 6802 0498 4367

  9. Koszty żywienia dziecka w przedszkolu:

ŚNIADANIE – 1,20 zł.

OBIAD – 3,10 zł.

PODWIECZOREK – 1,20 zł.

Istnieje możliwość następujących wariantów żywieniowych:

Obiad – 3,10 zł

Śniadanie i Obiad – 4,30 zł.

Obiad i Podwieczorek – 4,30 zł.

Śniadanie i Obiad i Podwieczorek – 5,50 zł.

 

Przedszkole nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku
ul. Śląska 1a
44-206 Rybnik
tel: +48 32 739-32-40
fax: +48 32 739-32-40
Copyright © 2018.  Hard-Comp.pl All rights reserved.