Starszaki – Tematyka zajęć

Czego uczymy się w maju w grupie pięciolatków?

Tydzień 1: Jestem Polakiem

Tydzień 2: Dbam o przyrodę

Tydzień 3: Moje akwarium

Tydzień 4: Moja mama czarodziejka

Umiejętności dziecka zdobywane w maju:

 • Rozpoznaje i nazywa charakterystyczne miejsca Warszawy.
 • Wie, że Syrenka jest symbolem Warszawy.
 • Rozpoznaje symbole związane z regionami Polski.
 • Zna nazwę swojego kraju i jego stolicy.
 • Zna barwy i symbole narodowe.
 • Rozróżnia podstawowe figury geometryczne.
 • Przelicza elementy w zakresie 10.
 • Rozpoznaje litery.
 • Czyta sylaby i krótkie wyrazy.
 • Słucha z uwagą tekstów literackich.
 • Opowiada zgodnie z kolejnością zdarzeń.
 • Jest sprawne manualnie.
 • Sprawnie posługuje się nożyczkami.
 • Współpracuje z dziećmi podczas zabawy i wspólnej pracy.
 • Rozpoznaje melodię hymnu Unii Europejskiej.
 • Wie, jak wygląda flaga Unii Europejskiej.
 • Wykonuje prace plastyczno-techniczne.
 • Rozróżnia owoce polskie i egzotyczne.
 • Rozumie potrzebę dbania o przyrodę (np. segregacji odpadów).
 • Wie, jakie warunki są potrzebne roślinie do życia.
 • Interesuje się zwierzętami podwodnego świata.
 • Wykonuje i rozpoznaje melodie charakterystyczne dla uroczystości narodowych (np. hymn narodowy).
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i rytmicznych.
 • Porusza się przy muzyce i do muzyki.
 • Śpiewa piosenki.
 • Wyraża uczucia i emocje w stosunku do mamy.
 • Przygotowuje laurkę dla mamy.
 • Wie, jakie zawody wykonują rodzice.
Przedszkole nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku
ul. Śląska 1a
44-206 Rybnik
tel: +48 32 739-32-40
fax: +48 32 739-32-40
Copyright © 2018.  Hard-Comp.pl All rights reserved.