Średniaki – Tematyka zajęć

TEMATYKA NA MAJ

 

KSIĄŻKA MOIM PRZYJACIELEM

rozwijanie umiejętności skupienia uwagi podczas słuchania opowiadań

 zapoznanie z rolą biblioteki i zasadami jej funkcjonowania

kształtowanie zainteresowania literaturą dziecięcą

 rozwijanie wyobraźni i umiejętności rozwiązywania zagadek słownych

rozwijanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorach

doskonalenie umiejętności logicznego myślenia i myślenia przyczynowo-skutkowego

zachęcanie do dbania o posiadane przez dzieci książki

 

KIEDY DOROŚLI IDĄ DO PRACY…

 poznanie znaczenia pracy zawodowej w życiu człowieka

 budzenie szacunku dla pracy i wobec ludzi wykonujących różne zawody

poznanie różnych ciekawych zawodów oraz różnych narzędzi pracy

 kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat

 rozwijanie spostrzegawczości

 pobudzenie aktywności oraz ekspresji twórczej

 rozwijanie umiejętności wokalnych

 wzbogacanie czynnego i biernego słownika dziecka

 poznanie wartości nabywczej pieniędzy

 

MOJA MAMA JEST KOCHANA

 budowanie poczucia przynależności do swojej rodziny

 kształtowanie okazywania szacunku, miłości i przywiązania do rodziców

 zachęcanie do ekspresji artystycznej z wykorzystaniem różnorodnych forma wyrazu

 wdrażanie do skupiania uwagi na rytmach, wychwytywania powtarzających się sekwencji i kontynuowania ich

 zapoznanie z różnymi obowiązkami domowymi i zachęcanie do przyjmowania postawy obowiązkowości

 

DUŻE I MAŁE RODZINY W AKCJI

 kształtowanie świadomości własnej roli w rodzinie oraz ról poszczególnych jej członków

 kształtowanie uczucia przywiązania i okazywania szacunku dla bliskich osób

 wzmacnianie więzi i relacji rodzinnych

doskonalenie umiejętności przeliczania

 wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi

 rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej

 przybliżenie czynności wykonywanych przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia

 rozwijanie kompetencji językowych w zakresie mowy

 rozwijanie słownictwa związanego z rodziną

 

 

 

 

 

Przedszkole nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku
ul. Śląska 1a
44-206 Rybnik
tel: +48 32 739-32-40
fax: +48 32 739-32-40
Copyright © 2018.  Hard-Comp.pl All rights reserved.