REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2020/2021

 

 • 1.07. 2020 r. godz. 12.00 – wyniki – dzieci zakwalifikowane i niezakwalifikowane

Proszę zalogować się na witrynę naborową w celu sprawdzenia czy dziecko zostało zakwalifikowane do przedszkola lub zgodnie z przepisami obowiązującymi w czasie ograniczonego funkcjonowania jednostek systemu oświaty – wyniki postępowania podaje się do publicznej wiadomości także na stronie internetowej przedszkola ;

Zakwalifikowani i niezakwalifikowani-01.07.2020r.

Zakwalifikowani 3-4-5l.-01.07.2020

Zakwalifikowani 2,5l.- 01.07.2020r.

 • Od 1.07.2020 godz.12.00 do 3.07.2020 r. godz.12.00 – potwierdzanie woli.

Rodzice kandydata zakwalifikowanego do przedszkola są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do tego przedszkola.

Potwierdzenie woli- oświadczenie do pobrania i wydruku:

 https://drive.google.com/file/d/1PQDbJygodzpzGu87BprsJ_TPQUH46nJL/view?usp=sharing

Nie dostarczenia oświadczenia potwierdzenia woli, jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu!!!

W związku pandemią koronawirusa potwierdzenie woli może być przesłane elektronicznie (skan, zdjęcie podpisanego dokumentu przez oboje rodziców, chyba, że z przyczyn obiektywnych nie jest to możliwe ) na email naszego przedszkola: p14rybnik@wp.pl lub dostarczone do skrzynki pocztowej umieszczonej przy wejściu do przedszkola w godzinach: 6.00 – 16.00. Równocześnie prosimy o wpisanie na w/w oświadczeniu telefonu i/lub e-mailu, celem przesłania Państwu informacji zwrotnej – potwierdzenia odbioru.

WAŻNE! Potwierdzenie powinni podpisać oboje rodzice, chyba że z przyczyn obiektywnych nie jest to możliwe.

 • 6.07.2020r. godz. 9.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych w postępowaniu uzupełniającym.

 

 

 

Naszym wychowankom i ich rodzicom życzymy udanego i bezpiecznego odpoczynku podczas wakacji.

Życzymy dużo słońca, ciepła, uśmiechu i radości na każdy dzień.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu, który przygotowaliśmy specjalnie dla Was.

 

P.S. Czekamy na Was we wrześniu:)

 

Z GORĄCYMI POZDROWIENIAMI:

Henrietta Front- Sikora,

Dyrektor Przedszkola nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku

wraz z Gronem Pedagogicznym oraz Pracownikami Administracji i Obsługi.

 

https://drive.google.com/file/d/1CAv3HnhOM0GoKTxQmoT1OtMAovlVs-ud/view?usp=sharing

Wakacje 2020

Przedszkole nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku w okresie wakacyjnym będzie czynne w następujących terminach: 01.07-31.07.2020r. oraz 17.08-31.08.2020r.

w godzinach 06.00-16.00.

W związku z sytuacją epidemiologiczną następuje zmiana organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach w lipcu i sierpniu 2020r. Dotychczas stosowana organizacja, tzw. dyżurów wakacyjnych, wiążąca się z przemieszczaniem dzieci pomiędzy placówkami, zwiększałaby niebezpieczeństwo zarażenia koronawirusem. W związku z tym, w celu zapewnienie dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa, przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek.

W wakacje dzieci będą mogły uczęszczać do swojego przedszkola za wyjątkiem dwóch tygodni (nasze przedszkole będzie nieczynne w okresie od 01.08 – 14.08.2020), podczas których rodzice będą musieli zapewnić opiekę swoim dzieciom.

Funkcjonowanie placówek będzie dostosowane do aktualnych przepisów dotyczących obostrzeń sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniu epidemicznemu. Jeżeli w dalszym ciągu obowiązywać będą wytyczne przeciwepidemiczne GIS dotyczące liczby dzieci w grupie, pierwszeństwo w uzyskaniu opieki będą miały dzieci rodziców obojga pracujących.

Od poniedziałku tj. od 1 czerwca do 15 czerwca 2020r. prosimy o zgłaszanie dzieci na okres wakacyjny wypełniając Deklarację (link poniżej), którą należy wrzucić do skrzynki znajdującej się przy wejściu do przedszkola.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32/7393240 lub 535535773.

Deklaracja-Wakacje 2020

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020-2021

od 26.05 (wtorek) od godz. 9.00 do 04.06.2020r. (czwartek) do godz. 15.00.

Rodzicu:

– logujesz się na stronie:

www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

– wypełniasz wniosek, drukujesz i zanosisz do przedszkola, które wybrałeś na 1 miejscu wraz z wymaganymi załącznikami (np. oświadczenie o zatrudnieniu, orzeczenie o niepełnosprawności, rodzic samotny itp.). W związku z pandemią koronawirusa prosimy o dostarczanie wniosku do skrzynki pocztowej umieszczonej przy wejściu do przedszkola w godzinach pracy: 7.00 – 15.00. Równocześnie prosimy o wpisanie na wniosku telefonu i/lub emailu, celem przesłania Państwu informacji zwrotnej-potwierdzenia odbioru oraz ewentualnego kontaktu odnośnie złożonego formularza.

10.06.2020r. o godz. 12.00– Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 12.06.2020r. godz.12.00 do 19.06.2020r. do godz. 12.00 – Potwierdzenie przez rodziców (prawnych opiekunów) kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.

22.06.2020r.– Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

23.06.2020r. – Postępowanie uzupełniające w przypadku wolnych miejsc.

Szczegóły w Zarządzeniu nr 226/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29.04.2020r. – https://drive.google.com/file/d/1tQd4FdGgDePeizdl9-HhC-8WrtoRZSAa/view?usp=sharing

Drodzy rodzice,
uprzejmie informujemy, że: 
 
w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych  wszystkie działania związane z rekrutacją zostają zawieszone.
Nowe terminy rekrutacji zarówno do przedszkoli jak i szkół podstawowych zostaną podane do wiadomości po wznowieniu pracy szkół i przedszkoli.

Zachęcamy do obejrzenia poniższego filmu, związanego z koronawirusem.

http://www.nfz-katowice.pl/dokumenty/75/koronawirus_prev.mp4

Wyniki międzyprzedszkolnego konkursu „W świecie figur”

Grupa wiekowa 3-4 latki:

I miejsce – Milena Firsov  – P-41

II miejsce – Liliana Płaza – ZSP–3

III miejsce – Maksymilian Pinocy – P-32

Grupa wiekowa  5-6 latki:

I miejsce – Tymoteusz Gasz – ZSP– 6

II miejsce – Jakub Mochel – ZSP-2

III miejsce  Piotr Pyszny – P-41

Rodzicu,


 • porozmawiaj z dzieckiem na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego
  mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła
  oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;

 • nie posyłaj przeziębionego i chorego
  dziecka do przedszkola;

 • poinformuj dyrektora przedszkola jeżeli dziecko miało kontakt z osobą chorą;


 • sprawdzaj na bieżąco komunikaty publikowane
  na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego
  i Ministerstwa Zdrowia. Kontakt do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej:
  32 422 40 09

  Całodobowa Infolinia
  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku na temat koronawirusa – tel. 508 450 028

  W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń
  na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj
  o jej działaniu innych – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

  INSTRUKCJA, JA POPRAWNIE MYĆ RĘCE     rece
 • JAK ZAPOBIEGAĆ ZAKAŻENIU jak zapobiegac
 • OGRANICZENIE RYZYKA ZAKAŻENIEM ograniczenie ryzyka 

Nasze Przedszkole brało udział w Projekcie „Klub Zdrowego Przedszkolaka” w ramach programu- Czyste powietrze wokół nas.

Projekt realizowany był w grupie „Zerówka I”.

 

Przedszkole bierze udział w akcji organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Razem na święta”.

Zróbmy coś dobrego dla innych!!!

Przedszkole nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku
ul. Śląska 1a
44-206 Rybnik
tel: +48 32 739-32-40
fax: +48 32 739-32-40
Copyright © 2018.  Hard-Comp.pl All rights reserved.